Kajelement, Packhuskajen, Göteborg

Packhuskajen, Göteborg

Utbyte av bärande konstruktion

Abetong har levererat betongbalkar till den bärande konstruktionen. 

Magnus Hultgren

Säljare/projektledare
Tfn: 
0470 96550
Mob: 
0708 99 65 50