Cykeltunnel, Bergunda, Växjö

Cykeltunneln är en prefabricerad betongtunnel byggd med Abetong BroSystem™. Abetong har ansvarat för konstruktion, tillverkning, transport och montage av cykeltunneln. 

Abetong BroSystem™ är ett standardiserat system för planskilda korsningar som kan användas vid bro- och tunnelbyggen. Abetong BroSystem™ kan även användas vid cykel och vandringsleder samt som kulvert för avlopps- och dagvatten där utrymmet är begränsat och måste dimensioneras för trafiklaster. Systemet är även väl lämpat för brobreddning av befintliga broar där utökning av körfält sker till t ex 2:1. Olika förutsättningar såsom grundens beskaffenhet blir avgörande för val av konstruktionslösning. Vid leverans av detta system ingår konstruktion, tillverkning, transport och montage.

Henrik Sevandersson

Säljare/projektledare
Tfn: 
0346 554 28
Mob: 
0733 47 27 66