Broöverbyggnad, Långströmmen Kraftverk

Långströmmen Kraftverk, dammsäkerhetshöjande åtgärder

6 st broar/broöverbyggnader

Kund: NCC

Slutkund: Fortum

Magnus Hultgren

Säljare/projektledare
Tfn: 
0470 96550
Mob: 
0708 99 65 50