Broöverbyggnad, Grevie

Abeotngs åtagande: Tillverkning och leverans av broöverbyggnad, vägbro över järnväg, Grevie.

Abetongs leverans innefattar kvarsittande, fribärande form i utförande av balkar och kantbalkar som sedan samverkar med pågjutning på plats.

Ett, för detta projekt, mycket lämpligt koncept där trafikavstängningar sker under kort tid och bron kan snabbt användas säkert inför fortsatta arbeten.

Magnus Hultgren

Säljare/projektledare
Tfn: 
0470 96550
Mob: 
0708 99 65 50