Tippgrop

Abetongs tippgrop tillverkas som en betongelementkonstruktion. Den levereras och monteras på en dag av våra montörer. Tippgropens storlek är som standard antingen 42 eller 52 m3. 

Alla betongelementen är gjutna i stålform, vilket ger en tät, stark och framförallt slät yta. Sidorna i tippgropen har ett fall mot mitten på 50 grader. I mitten av tippgropen finns en försänkning, där det kan monteras en transportanläggning.

Abetong tippgrop har i förhållande till traditionella lösningar en längre livslängd och är framförallt underhållsfri. Tippgropen kan även kompletteras med separat
elevatorgrop.

Ladda ner

Kontakta oss

Lantbrukssäljare.

Användningsområden