Lantbruksprodukter

Vi är sedan drygt 40 år ledande leverantör av byggnader och produkter i betong till lantbruket. 

Gris

Ensam gris utomhus.

Produkter:
Stallbyggnader, Gödselbrunnar, Spaltgolv, RännväggarStödmurar, Betongskivor för svinstall, Dränerings- och pressvattenrännor, Skalväggar, Inbyggnad av oljetankar, Pumpbrunnar, Tak till gödselbrunnar, Ingjutna fönster och dörrar                                                                                                                                              

Hallbyggnader

hjullastare_1000x1000.jpg.

Produkter:
Hallbyggnader, Plansilor, Stödmurar, Tippgropar, Inbyggnad av oljetankar                                       

Kontakt

Lantbrukssäljare ingångsbild 800.

Fjäderfä

Produkter: 
Stallbyggnader, Gödselbrunnar
Rännväggar, Stödmurar, Dränerings- och pressvattenrännor, Inbyggnad av oljetankar, Pumpbrunnar, Tak till gödselbrunnar, Ingjutna fönster och dörrar

                                                                                                                                    

Biogas

Biogas.

Produkter:
Gödselbrunnplansilo, pumpbrunn, Tak till gödselbrunn